هدف وبلاگ،آگاهی همکاران از جدیدترین اخبار و اطلاعات دبیرخانه تاریخ است

 

بارم بندی  کتاب تاریخ معاصر ایران،چاپ 1389

شماره درس

نوبت اول (دی)

نوبت پایانی (خرداد)

شهریور

1

2

 ۱

 ۲

2

5/1

3

5/1

۷۵/۰

 ۵/۱

4

5/1

5

5/1

۷۵/۰

 ۵/۱

6

5/1

7

5/1

 ۷۵/۰

 

 ۵/۱

8

5/1

9

5/1

 ۷۵/۰

 ۵/۱

10

5/1

11

5/1

 ۱

 ۲

12

5/1

13

5/1

14

 

1

 ۵/۱

15

 

1

16

 

1

1

17

 

1

 ۲

18

 

5/1

19

 

1

 ۲

20

 

5/1

21

 

5/1

22

 

5/1

 ۵/۱

23

 

5/1

24

 

5/1

1

25

 

1

1

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دبیرخانه تاریخ در ساعت 11:1 | لینک  | 

 

بسمه تعالی                                                                   

سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه

دبیرخانه ی راهبری درس تاریخ کشور

برنامه های مصوب درس تاریخ مستقر در استان کرمانشاه

درسال تحصیلی90-89

ردیف

محورها

عناوین فعالیتها

کمیت

زمان اجرا

معیار ارزشیابی

ملاحظات

1

طراحی آموزشی

برگزاری مسابقه غیر حضوری کاربرد روش های تدریس پیش سازمان دهنده در درس تاریخ

 

1مورد

 

تا آخر اسفند

 

پیوست شماره3

 

تقدیر از برگزیدگان

2

نقدوبررسی محتوای آموزشی

برگزاری گردهمایی برای سرگروههای آموزشی درس تاریخ استانهای کشور با حضور مو لفان کتب درسی وبه صورت کارگاهی

 

 

1مورد

 

اردیبهشت

1390

 

پیوست شماره2

 

دو روزه

3

خلاقیت و نوآوری وبهبود روشهای آموزشی

تهیه بانک اطلاعات از آثار تاریخی استانهای کشور

1مورد

تا آخر

اردیبهشت

پیوست شماره1

درج در سایت

4

بهبود شیوه های ارزشیابی

بررسی و تحلیل سوالات امتحان نهایی خردادوشهریور89-88

1مورد

آخر آبان

پیوست شماره

4-2

ارسال به ستاد

5

ارزشیابی وتحلیل عملکرد سالانه

ارزیابی از عملکرد گروههای آموزشی تاریخ استانهای سراسر کشور

 

بصورت مستمر

 

درطول سال

تحصیلی

نمون برگ

شماره1

پیوست6

 

ارسال به ستاد

 

 

تحلیل جامع از وضعیت آموزشی درس تاریخ کشور

بصورت مستمر

در طول سال

تحصیلی

بند5وظایف

دبیرخانه

ارسال به ستاد

 

 

 

 

دبیرخانه راهبری درس تاریخ کشور

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی                                                            4/7/89

 

از:دبیرخانه ی راهبری درس تاریخ کشور مستقر در کرمانشاه

به:کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی

موضوع:درخواست برنامه عملیاتی ومشخصات اعضای گروه

 

سلام علیکم:

 با احترام وبا تبریک فرا رسیدن سال تحصیلی جدید،از کلیه ی سرگروههای محترم درس تاریخ سراسرکشور خواهشمندیم در اسرع وقت نسبت به ارسال برنامه ی عملیاتی ومشخصات اعضای گروه آموزشی استان مربوطه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه راهبری درس تاریخ کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

از:دبیرخانه راهبری درس تاریخ کشور

به:کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی

موضوع:بررسی وتحلیل سوالات امتحان نهایی 89-88

 

با سلام

 

با احترام ،با توجه به اینکه یکی از برنامه های عملیاتی دبیرخانه ی راهبری درس تاریخ ،بررسی وتحلیل سوالات امتحان نهایی خرداد وشهریور 89-88 می باشد،لذا از کلیه ی گروههای آموزشی درس تاریخ سراسر کشور درخواست میشود نسبت به ارسال بررسی وتحلیل سوالات تا پایان آبان ماه89 به دبیرخانه اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

دبیرخانه راهبری درس تاریخ

 

نوشته شده توسط دبیرخانه تاریخ در ساعت 10:32 | لینک  |